Χημική Ρύπανση στα υδάτινα οικοσυστήματα

Το εργαστήριο που παρακολούθησαν οι μαθητές πραγματεύεται το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων. Μερικά από τα ερωτήματα που συζητήθηκαν ήταν:
 Τί είναι το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων;
 Πού βρίσκονται τα θαλάσσια απορρίμματα;
 Πώς εισέρχονται και πως συμπεριφέρονται μέσα στη θάλασσα;
 Τι προβλήματα δημιουργούν στους θαλάσσιους οργανισμούς;
Μέσω χημικού εργαστηρίου δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρούν τις κατηγορίες μικροπλαστικών και να μαθαίνουν για τον τρόπο με τον οποίο τα πλαστικά κατακερματίζονται σε μικρότερα κομμάτια και αποτίθενται στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ