Χημική Ρύπανση στα υδάτινα οικοσυστήματα

Το εργαστήριο παρακολούθησαν 43 παιδιά των τάξεων 5ης και 6ης Δημοτικού. Με την έναρξη του εργαστηρίου οι μαθητές ενημερώθηκαν μέσω προβολής ολιγόλεπτου βίντεο για τη δουλειά της ωκεανογραφίας και των εσωτερικών υδάτων όπως και για τα θαλάσσια απορρίμματα. Οι μαθητές έμαθαν πώς δουλεύουν οι επιστήμονες-ερευνητές σε αυτόν τον κλάδο καθώς και τους τρόπους που γίνεται η δειγματοληψία στη θάλασσα και το ποτάμι. Έπειτα από συζήτηση πάνω στο θέμα πραγματοποιήθηκαν δύο χημικά εργαστήρια, ένα για το κάθε τμήμα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ