Χημική Ρύπανση στα υδάτινα οικοσυστήματα

Τέσσερα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο 11 ο Δημοτικό σχολείο της Κομοτηνής. Οι μαθητές έμαθαν για το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων, πως προκαλούνται, πως συμπεριφέρονται μέσα στη θάλασσα και τα προβλήματα που δημιουργούν στους θαλάσσιους οργανισμούς. Για την καλύτερη κατανόηση των θαλάσσιων απορριμμάτων από τους μαθητές, πραγματοποιήθηκαν και διαδραστικά
χημικά εργαστήρια με την βοήθεια των εισηγητών του εργαστηρίου, δημιουργώντας ενθουσιασμό στα παιδιά για τα αποτελέσματα που θα ανακάλυπταν ως μικροί ερευνητές.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ