Χημική Ρύπανση στα υδάτινα οικοσυστήματα

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. βρέθηκε και στις σχολικές αίθουσες του 4ου Γυμνασίου της Κομοτηνής για να ενημερώσει συνολικά 46 μαθητές για την θαλάσσια ρύπανση και συγκεκριμένα για τις κατηγορίες μικροπλαστικών που υπάρχουν στις θάλασσες. Μέσω διαδραστικών χημικών εργαστήριων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες έμαθαν τρόπους με τους οποίους τα πλαστικά κατακερματίζονται σε μικρότερα κομμάτια και διαχέονται στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Το χημικό εργαστήριο αφορούσε χημικές αναλύσεις θρεπτικών (νιτρικών, αμμωνιακών, νιτρωδών και φωσφορικών) δηλαδή
ενώσεων που ρυπαίνουν «έμμεσα» τα υδάτινα οικοσυστήματα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ