Εκδρομή

Στο πλαίσιο του προγράμματος Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑ ΖΩΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ, που πραγματοποιείται για το σχολικό έτος 2018-19 ένας διαγωνισμός με προσανατολισμό τους 17 στόχους του ΟΗΕ.

Επιχειρούμε, λοιπόν, να αναθέσουμε σε μαθητές από διάφορες περιοχές του προγράμματος να συντάξουν μια έκθεση, σε ομάδες των 10 ατόμων, στην οποία θα παρουσιάζουν μια ιδέα, η οποία θα επικεντρώνεται σε έναν ή θα συνδυάζει περισσότερους εκ των προαναφερθέντων στόχων.
Στο σύνολο θα συμμετέχουν 8 σχολεία και πιο συγκεκριμένα τα εξής:

4ο Λύκειο Άρτας
1ο Λύκειο Φιλιππιάδας
1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής
Ενιαίο Λύκειο Κεραμείων

4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Άρτας
3ο Γυμνάσιο Πρέβεζας
5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας
Ημερήσιο Γυμνάσιο Λευκίμης Κέρκυρας
1ο Ημερήσιο Γυνάσιο Ηγουμενίτσας
Ημερήσιο Γυμνάσιο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας
Ημερήσιο Γυμνάσιο Γαρδικίου Θεσπρωτία
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κομοτηνής
2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Μετά το διαγωνισμό έκθεσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών για περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα βραβείο για τη νικητήρια ομάδα είναι ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες, την de jure πρωτεύουσα του Βελγίου και το διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι να χαράξει στη μνήμη των μαθητών ευχάριστες ευρωπαϊκές εμπειρίες και πολύτιμες αναμνήσεις μέσω εποικοδομητικών επισκέψεων.

Μέσα από την εκδρομή θα διευρυνθούν οι πνευματικοί ορίζοντες των μαθητών και θα ενισχυθεί η Εθνική και η Ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητά τους.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ