ΤΕΙ Πελοποννήσου  Γυμνάσιο Παραμυθιάς

Τα Εργαστήρια που εκπονήθηκαν στο γυμνάσιο Παραμυθιάς στην περιοχή της Θεσπρωτίας είχαν ως στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών σε
θέματα που αφορούν τη διατήρηση των απειλούμενων φυτών και τη σπουδαιότητα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.Οι μαθητές με τον υπεύθυνο καθηγητή,
κατασκεύασαν μια τράπεζα σπόρων, με υλικό  από τα Εργαστήρια του ΤΕΙ Πελοποννήσου και παρέμεινε στο Σχολείο  έτσι ώστε να εμπλουτίζεται με νέο υλικό
κατά καιρούς.Δίνεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται οι σπόροι για την παραγωγή φυτών στο πλαίσιο μαθημάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης του σχολείου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ