ΤΕΙ Πελοποννήσου Δημοτικό Χαλκιαδων

Οι μαθητές του  σχολείου έμαθαν για τη σπουδαιότητα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μιας και στην Ελλάδα είναι από τις σημαντικότερες παγκοσμίως με σπάνια ενδημικά φυτά που αναπτύσσονται κυρίως σε ορεινές, ημι-ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Έμαθαν επίσης πως πολλά από αυτά πλήττονται από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις με συνέπεια την ελαχιστοποίηση των πληθυσμών τους και το φόβο για πλήρη εξαφάνιση από τα οικολογικά ενδιαιτήματα στα οποία διαβιούν. Εν συνεχεία δημιουργήσαμε, με τη βοήθρια πάμτα ρνός υπεύθυνου καθηγητή μια τράπεζα γενετικού υλικού με σπόρους απο το ΤΕΙ Πελοποννήσου η οποία και γίνεται κτήμα του σχολείου με σκοπό να εμπλουτίζεται συμεχώς και να μπορεί το περιεχόμενό της να χρησιμοποιηθεί, στο πλαίσιο μαθημάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για υην παραγωγώ φυτών.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ