Βουτιά στα βαθιά, στης Καρέττα τα νερά

arxelon

Ο Αρχέλων διοργάνωσε προβολή με θέμα τηνπροστατευόμενη θαλάσσια χελώνα Caretta-Caretta, παρουσίασε το βιολογικό της κύκλο και τους κινδύνους που απειλούν το είδος, ολοκληρώνοντας τη δράση με μια δημιουργική συζήτηση με τα παιδιά.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ