Δάσος, Πηγή Νερού και Ζωής / Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του Μέλλοντος

Μαθητές Α’ – Β’ – Γ’– Δ’ Δημοτικού παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Δάσος, Πηγή Νερού και Ζωής».

Επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο, όπου έγινε παρουσίαση του προγράμματος «Δάσος, Πηγή Νερού και Ζωής» και προβολή του ντοκιμαντέρ του Αρκτούρου. Ακολούθησε μια μικρή συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το πως ζουν οι αρκούδες στην φύση αλλά και στο καταφύγιο και επίσης λύθηκαν απορίες των μαθητών..

Μαθητές Ε’ – ΣΤ Δημοτικού παρακολούθησαν το πρόγραμμα Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του Μέλλοντος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ