Δάσος, Πηγή Νερού και Ζωής / Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του Μέλλοντος

Παρουσίαση του Αρκτούρου στο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου.Παρουσίαση του Αρκτούρου στο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου.

Δημοτικό Σχολείο

Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ Δημοτικού. Επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο,όπου έγινε παρουσίαση του προγράμματος “Δάσος, Πηγή Νερού και Ζωής” και προβολή του ντοκιμαντέρ του Αρκτούρου. Ακολούθησε μια μικρή συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το πώς ζουν οι αρκούδες στην φύση αλλά και στο καταφύγιο και λύθηκαν οι απορίες των μαθητών.

Ε’- ΣΤ’ Δημοτικού. Οι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του Μέλλοντος.
Σύνολο μαθητών 245 και 6 παρουσιάσεις συνολικά.

Γυμνάσιο Σκιάθου

185 μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του Μέλλοντος.. Μετά το πρόγραμμα ακολούθησε μια μικρή συζήτηση με ερωτήσεις των μαθητών και των καθηγητών σχετικά με τις δράσεις του Αρκτούρου και τον εθελοντισμό.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ