Δάσος, Πηγή Νερού και Ζωής / Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του Μέλλοντος

SAM_1986

Ο Αρκτούρος παρουσίασε τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Δάσος, πηγή νερού και ζωής» και «Αγρι-άνθρωποι πολίτες του μέλλοντος» μαζί με την προβολή του σχετικού ντοκιμαντέρ της διοργάνωσης και ολοκλήρωσε την παρουσία του στο νησί με διάλογο για τις συνθήκες ζωής της αρκούδας στα ελληνικά δάση και τον εθελοντισμό.

1) Παρουσίαση στα παιδιά του παιδαγωγικού προγράμματος Δάσος, Πηγή Νερού και Ζωής με στόχο :

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας και το σημαντικό ρόλο του νερού.
  • Να αντιληφθούν τους παρόμοιους τρόπους λειτουργίας ενός δασικού οικοσυστήματος με τη ζωή τους σε μια πολυκατοικία.
  • Να εντοπίσουν ανθρώπινες πρακτικές που προκαλούν προβλήματα στην αρμονική σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον.

2) Παρουσίαση στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού του παιδαγωγικού προγράμματος Αγρι-άνθρωποι Πολίτες του Μέλλοντος με στόχο:

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα και τις δράσεις που αφορούν στην άγρια ζωή και τη φύση της ηπειρωτικής Ελλάδας.
  • Να αντιληφθούν τους αειφορικούς τρόπους διαχείρισης και τις μεθόδους επιστημονικής έρευνας των ζητημάτων αυτών.
  • Να αναπτύξουν στρατηγικές μάθησης μέσα από το εν λόγω παιχνίδι γνώσεων.

3) Επίσκεψη στο Γυμνάσιο και το Λύκειο του νησιού και προβολή του προγράμματος Αγρι-άνθρωποι, Πολίτες του Μέλλοντος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ