Κοινός Τόπος

Κοινός Τόπος

Το Ινστιτούτο Κοινός Τόπος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εδρεύει νόμιμα στην Αθήνα με σκοπό την καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και την εμβάθυνση της συμμετοχικής δράσης για τη αειφορία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αρμονική συνύπαρξη. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία αναλαμβάνει εκπαιδευτικές, ενημερωτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και ερευνητικές δράσεις.

Το περίπτερο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης είναι μια προσπάθεια έναρξης νέων δραστηριοτήτων στην αυλή του σχολείου με θέμα το φυσικό περιβάλλον. Συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση ενός «κλειστού χώρου πρασίνου», τα παιδιά αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο όχι μόνο στην κατασκευή, αλλά και στη συντήρηση του ΠΕΠΕ.

Εισηγητές
Ζωή Λάγγη
Μάνος Βορδοναράκης
Ιωάννης Παπαγιαννάκης
Ιουλία Πύρρου
Παύλος Αγάθης

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ