0νησιά

 

του Αιγαίου

0ημέρες

 

Οκτώβριος 2013
Μάιος 2014

0εργαστήρια

 

σε συνεργασία
με 13 φορείς

0μαθητές

 

Δημοτικού, Γυμνασίου
& Λυκείου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ