Τα θαλάσσια θηλαστικά του Ιονίου

Αρχικά, οι μαθητές εξερεύνησαν το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το θαλάσιο οικοσύστημα της «Βαλίτσας της Θάλασσας» της MOm. Χάρη στις γνώσεις που είχαν ήδη σχετικά με το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους, τα παιδιά παρακολούθησαν το βίντεο με «την ιστορία μιας φώκιας», με πολύ ενδιαφέρον. Είδαν εντυπωσιασμένα τον τρόπο γέννησης μιας μεσογειακής φώκιας, τις απειλές που αυτή δέχεται καθημερινά, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία της.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της προβολής, τις οποίες διαδέχθηκαν ευχάριστα, δημιουργικά παιχνίδια οπτικοακουστικής και μνήμης, που ταξίδεψαν τους μαθητές στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους γνώρισαν τις απειλές που αυτό αντιμετωπίζει. Τέλος, μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες με την μεσογειακή φώκια και με τα 10 απλά βήματα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ