0προορισμοί

 

νησιά και χωριά

0ημέρες

 

Οκτώβριος 2015
Μάιος 2016

0εργαστήρια

 

σε συνεργασία
με 17 φορείς

0μαθητές

 

Νηπιαγωγείου, Δημοτικού,Γυμνασίου & Λυκείου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ