Ελληνογερμανική Αγωγή

Ελληνογερμανική Αγωγή

Αποστολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής (ΕΑ) είναι να προσφέρει ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, ώστε οι απόφοιτοι του σχολείου να λάβουν τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή τους και για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Στην ΕΑ δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά συλλέγουν και αξιολογούν πληροφορίες, επεξεργάζονται και συνθέτουν γνώσεις, αξιοποιώντας τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά, ανακαλύπτουν και δημιουργούν, μέσα από δραστηριότητες που οδηγούν αφενός στην απόκτηση γνώσεων και αφετέρου στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η επιδίωξη της ολοκληρωμένης και ισορροπημένης ανάπτυξης προϋποθέτει επίσης την αισθητική καλλιέργεια, την επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό, καθώς και την άσκηση νου και σώματος μέσα από πλούσιες αθλητικές δραστηριότητες.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης δραστηριοποιείται ενεργά στο σχεδιασμό προηγμένου εκπαιδευτικού υλικού. Η ΕΑ έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή εταίρος σε δεκάδες Ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεργαζόμενη με σχολεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Inspiring Science Education, συνεργάζεται και υποστηρίζει 400 σχολεία στην Ελλάδα και 2500 στην Ευρώπη. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη τίτλων λογισμικού και έχει εκδώσει περισσότερα από 70 βιβλία με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει», η Ελληνογερμανική Αγωγή θα υλοποιήσει τέσσερα εκπαιδευτικά εργαστήρια, στα οποία οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από πειράματα και θα μεταμορφωθούν σε μικρούς ερευνητές. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε μια σειρά από εφαρμογές και μεθοδολογίες του Inspiring Science Education, με γνώμονα πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες ενός απομακρυσμένου σχολείου.

Εισηγητής
Στέφανος Χερουβής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ