Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε παλαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θα διεξάγει εργαστήριο κομποστοποίησης σε μαθητές.  Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διεργασία η οποία ορίζεται ως «βιολογική οξειδωτική διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών υλικών, υπό συνθήκες οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη  θερμοκρασιών της θερμόφιλης περιοχής και το τελικό προϊόν πρέπει να είναι αρκετά  σταθερό για εφαρμογή στο έδαφος χωρίς ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Το εργαστήριο αυτό σκοπεύει να ενημερώσει τους μαθητές για τα οφέλη της μεθόδου αυτής και να τους εμπλέξει ενεργά στη λήψη αποφάσεων, σημαντικές για το περιβάλλον και τη φύση.

Εισηγητής
Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ