ΕΚΠΑΑ

ΕΚΠΑΑ

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στοχεύει στο να γίνει ο στρατηγικός σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΕΚΠΑΑ παρέχει διαρκή, αξιόπιστη και αντικειμενική πληροφόρηση, γνώση και τεκμηριωμένες απόψεις, εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις, αποσκοπώντας στην κατάρτιση και εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών πολιτικών στους παραπάνω τομείς. Παράλληλα, συνεισφέρει στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές και στην επίτευξη ενός οριζόντιου συντονισμού των δημοσίων πολιτικών που αφορούν στη διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στοχεύουν στο να φέρουν τους μαθητές σε επαφή με την έννοια της κλιματικής αλλαγής και τις ενεργειακές επιλογές που οδηγούν στο μετριασμό της. Μέσα από διαδραστικές μεθόδους, προβολή διαφανειών, συζήτηση, διάθεση σχετικού υλικού και μελέτες περιπτώσεων, τα παιδιά κατανοούν περιβαλλοντικά ζητήματα και καλούνται να αντιληφθούν τον ρόλο τους στην αναζήτηση λύσεων για αυτά.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ