Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποτελεί έναν δραστήριο και σύγχρονο χώρο οικολογικού πολιτισμού. Είναι το μοναδικό Μουσείο της χώρας που ασχολείται με το σύνολο του φυσικού περιβάλλοντος (γεωλογία, ζωολογία, βοτανική, εξέλιξη, διαχείριση και προστασία) ενώ παράλληλα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Στο ΜΦΙΚ προβάλλεται η φύση της ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση στη φύση της Ελλάδας και της Κρήτης, ενώ σε αυτό φιλοξενούνται και περιοδικές εκθέσεις, καθώς και υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για σχολεία, δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Το εργαστήριο που θα υλοποιηθεί, με τίτλο «Προστατεύω τα παιδιά από το σεισμικό και τον ηφαιστειακό κίνδυνο», στοχεύει στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών για τους τρόπους προστασίας από τον κίνδυνο σεισμικών ή ηφαιστειακών καταστροφών και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου και καθηκόντων έρευνας, αυτοελέγχου και αυτοδιαχείρισης, επίλυσης προβλημάτων, κοινωνικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ