Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων

Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων δραστηριοποιείται από το 1986 σε θέματα της ωκεανογραφικής επιστήμης, τα οποία σχετίζονται άμεσα με το θαλάσσιο περιβάλλον. Oι βασικοί στόχοι του είναι η προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση της Ωκεανογραφικής επιστήμης, καθώς και η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του κοινού για θέματα που αφορούν το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην κατοχύρωση και καταξίωση του επαγγέλματος του Ωκεανογράφου στη χώρα, αλλά και στην συνεργασία με την Πολιτεία και με όλους τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, οι δραστηριότητες των οποίων σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, με σκοπό την επίλυση σχετικών προβλημάτων, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του στο πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, με τίτλο «Εξερευνώντας τη Θάλασσα με τους Ωκεανογράφους», στοχεύει μεταξύ άλλων στην εξοικείωση των παιδιών με τους τρόπους εξερεύνησης των ωκεανών, την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, τη βιοποικιλότητα καθώς και τους τρόπους προστασίας και αξιοποίησης της θάλασσας.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ