Καλοτεχνίες και κακοτεχνίες στο σχολείο μου

Την δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκαν τρία εργαστήρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορρησίας το οποίο φιλοξένησε και το Δημοτικό σχολείο στης Κάτω Μεριάς και όλα τα παιδιά των δύο σχολείων μοιράστηκαν σε τρία ομάδες και παρακολούθησαν το εργαστήριο με μεγάλο ενθουσιασμό. Στα συγκεκριμένα εργαστήρια το σύνολο των παιδιών ήταν 90.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap