Ο σκοπός μας

Η «Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης που ταξιδεύει σε απομακρυσμένους προορισμούς της Ελλάδας, σπέρνοντας ιδέες, σκέψεις και γνώσεις οικολογικού περιεχομένου στους μαθητές, αλλά και στους κατοίκους των νησιών που επισκέπτεται.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των τοπικώνv κοινωνιών στη θεωρία αλλά και στην πράξη, για ζητήματα σχετικά με το σεβασμό και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς, της αειφόρου ανάπτυξης και των μεθόδων διαχείρισης της ενέργειας και των φυσικών μας πόρων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγονη Γραμμή Γόνιμη» με χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχει την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC). Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσα στο διάστημα Νοέμβριος – Μάιος.

Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα, οι μαθητές θα συμπορευθούν με τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών φορέων σε ένα ταξίδιενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τρόπους διαφύλαξης των αποθεμάτων του φυσικού περιβάλλοντός μας, τη θεματική της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και τις μεθόδους  διαχείρισης της ενέργειας και των φυσικών μας πόρων. Όλες οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο παραπάνω πλαίσιο, βασίζονται στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και πιο συγκεκριμένα στους εξής 7:

4Στηρίζουμε την πρόσβαση στην ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση χωρίς καμία διάκριση σε φύλο, θρησκεία, καταγωγή, βοηθώντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής.
7Στηρίζουμε τη πρόσβαση σε προσιτές, βιώσιμες και σύγχρονες πηγές ενέργειας με αντίστοιχα έργα υποδομής.
11Μέσω του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα των δράσεών μας, συμβάλλουμε στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου των τοπικών κοινωνιών με ιδιαίτερη επικέντρωση στη διαχείριση αποβλήτων.
12Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην υιοθέτηση μεθόδων μείωσης των αποβλήτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.
13Υποστηρίζουμε την πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών σε δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου.
14Μεγάλο μέρος των δράσεων αφορά το φαινόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης και τους τρόπους προστασίας των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων.
17Συνεργαζόμαστε με έμπειρους φορείς, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθηγητές και θεσμούς, που έχουν υπάρξει συνοδοιπόροι μας από την αρχή του προγράμματος, αλλά και με καινούριους φορείς κάθε χρόνο, λειτουργώντας με σεβασμό προς τις υπάρχουσες πολιτικές που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παραγωγή

Οργανωτική Επιτροπή
Ράνια Σουλάκη
Στέφανος Νόλλας
Γωγώ Μαντέλη

Υπεύθυνος Προγράμματος
Στέφανος Νόλλας

Υπεύθυνοι συντονισμού – υλοποίησης
Ευγενία Ελευθεριάδου
Εύη Ανδρομανέτσικου

Δημιουργικό
Στέλλα Δημητρακοπούλου

Web developer / IT
Δημήτρης Κόξιας

Επικοινωνία

Email
info@energyforlife.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Copy link
Powered by Social Snap