Ρομποτικό Ηλιοτρόπιο

Το «Ρομποτικό Ηλιοτρόπιο» είναι μια διδακτική ρομποτική εφαρμογή, ενός αυτόματου μηχανισμού που η λειτουργία του ελέγχεται από μικροελεγκτή, έτσι ώστε το ηλιακό πάνελ να στρέφεται η μέγιστη προβαλλόμενη επιφάνεια πάντα προς τον Ήλιο ή κάποια άλλη φωτεινή πηγή. Το εργαστήριο αποτελείται από τρία μέρη, την κατασκευή, τη μελέτη λειτουργίας και τον προγραμματισμό. w

Οι μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου ολοκλήρωσαν με επιτυχία την κατασκευή και την μελέτη λειτουργίας, ενώ το κομμάτι του προγραμματισμού έγινε με απλή επίδειξη. Αρκετή βάση δόθηκε στην κατανόηση της λειτουργίας του Ηλιακού Συστήματος και της εναλλαγής των εποχών. Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου κατανόησαν την λειτουργία του έπειτα από την επίδειξη του πειράματος με μια έτοιμη συσκευή, στην συνέχεια παρουσιάστηκε η λειτουργία αυτού σε ένα βίντεο. Και οι δύο ομάδες μαθητών επέδειξαν αυξημένες ικανότητες συνεργασίας, καθώς και επιμονής στα κομμάτια που δυσκολεύτηκαν.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap