Εξερευνώντας τη θάλασσα με τους ωκεανογράφους

Το πρώτο εργαστήριο παρακολούθησαν τα 35 παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου (Δ’, Ε’, ΣΤ’) στο 1 ο  Δημοτικό Σχολείου Ραχών Ικαρίας και οι εκπαιδευτικοί τους. Στο
πρώτο μέρος του εργαστηρίου, πραγματοποιήθηκε σύντομη περιγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων και αμέσως μετά «εξερευνήσαμε την
θάλασσα με τους ωκεανογράφους». Η παρουσίαση κίνησε άμεσα το ενδιαφέρον των παιδιών και οι ερωτήσεις τους ήταν πολλές και ουσιαστικές, καθ’ όλη την διάρκεια, ενώ
παράλληλα τους έρχονταν στο μυαλό εικόνες και από τον δικό τους τόπο. Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου ήταν διαδραστικό, καθώς περιλάμβανε ένα πείραμα φυσικής. Τα παιδιά
αρχικά παρατηρούσαν με προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου και στην συνέχεια προσπάθησαν να το εξηγήσουν με πολύ επιτυχημένο τρόπο.
Την επόμενη σχολική ώρα σειρά είχε το δεύτερο εργαστήριο, το οποίο παρακολούθησαν τα 25 παιδιά των μικρότερων τάξεων του σχολείου. Το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη της
ωκεανογραφίας ήταν έκδηλο και οι ερωτήσεις εναλλάσσονταν με την προσπάθεια τους να εξηγήσουν το θαλάσσιο περιβάλλον βάσει των δικών τους εμπειριών. Ακολούθησε η επίδειξη του πειράματος φυσικής καθώς και οργάνων που χρησιμοποιούνται στην ωκεανογραφία, κατά την οποία η συμμετοχή και τα επιφωνήματα ενθουσιασμού των παιδιών ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Ένα από τα παιδιά μάλιστα εξέφρασε την πρόθεση του να γίνει και ο ίδιος ωκεανογράφος όταν μεγαλώσει!

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap