ΕΛΚΕΘΕ

ΕΛΚΕΘΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ιδρύθηκε ως ένας νέος ερευνητικός οργανισμός το έτος 2001, με τη συγχώνευση του πρώην Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ), που ιδρύθηκε το 1987, και του πρώην Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ). Το ΕΛΚΕΘΕ είναι ο μεγαλύτερος φορέας για τη θαλάσσια έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο, με υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών σκαφών, υποβρυχίων οχημάτων, αναλυτικών εργαστηριών και δύο ενυδρείων (Ρόδο και Κρήτη). Καλύπτει διεπιστημονική τεχνογνωσία στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Περιλαμβάνει 3 Ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ