Απ' ουσία

Απ' ουσία

Η ΚοινΣΕπ “Απ’ ουσία” ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα. Ταυτοχρόνως, στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων παιδιών και ενηλίκων, με στόχο την προώθηση του δημιουργικού διαλόγου και την εξερεύνηση νέων μεθόδων μάθησης και εναλλακτικής προσέγγισης των τεχνών.

Η ομάδα αποτελείται από καταρτισμένο προσωπικό σε θέματα εκπαίδευσης, τέχνης και πολιτισμού, το οποίο τεκμηριώνεται από το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ των μελών. Κοινή αφετηρία των μελών της ομάδας “Απ’ ουσία”, είναι το ενδιαφέρον για τη βιωματική και τη μη τυπική εκπαίδευση καθώς και η πεποίθηση ότι το παιχνίδι και η αυτορρύθμιση έχουν πρωταρχικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρώντας τα παιδιά ισότιμα μέλη μιας ομάδας με αυτόβουλη σκέψη και ικανότητα διαμόρφωσης απόψεων και εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα που συνθέτουν, σκοπός είναι να αντιληφθούν με τα δικά τους μέσα και βιώματα τον κόσμο γύρω τους

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ