Αρκτούρος

Αρκτούρος

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νομό Φλώρινας έδωσε λύση στο πρόβλημα των αιχμάλωτων αρκούδων και λύκων καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για τα μεγάλα θηλαστικά.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν είναι το «Δάσος, πηγή νερού και ζωής» και οι «Αγρι-άνθρωποι». Τα προγράμματα είναι διαδραστικά και αφορούν την αρκούδα, το λύκο αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ελλάδα.

Εισηγητής
Βασιλική Παπαχρήστου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ