Εκπαιδευτική βαλίτσα: “ΓΗ 2030”

Εκπαιδευτική βαλίτσα: “ΓΗ 2030”

Στη βαλίτσα περιέχεται εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη δημιουργία πρεσβευτών για τη διάχυση τους στην κοινωνία. Αποτελεί ένα πρωτότυπο διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τη διδακτέα ύλη του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Στοχεύει στη γνώση, την ουσιαστική διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό δράση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι κρίσιμα για τον πλανήτη μας.

Δείτε εδώ το βίντεο της εκπαιδευτικής βαλίτσας ΓΗ 2030.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ