ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

«Η βαλίτσα του σεισμού» Σχεδίαση ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος για την ενημέρωση και εξοικείωση με τον σεισμό Το έργο στοχεύει στην ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών σε θέματα σεισμών και αντισεισμικής προστασίας, σε περιβάλλον οικείο για αυτούς, όπως η σχολική τάξη, με τη χρήση νέων τεχνολογιών – αλλά και παραδοσιακών – και ταυτόχρονα επιστημονικών μεθόδων εκμάθησης μέσω ολοκληρωμένων, σύγχρονων, ευέλικτων και φιλικών μέσων.

Οι πολλαπλοί στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από το έργο είναι η εκμάθηση των μαθητών στο τί είναι σεισμός, πού, πώς και γιατί γίνονται οι σεισμοί, τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, ιδιαίτερα σε ατομικό επίπεδο, καθώς και η εμπειρία της προσομοίωσης του σεισμού, της εξοικείωσης με την αίσθηση του σεισμού και, φυσικά, η λήψη των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας, μέσα από παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαλεία, όπου θα συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι συγκεντρωμένο στην «βαλίτσα του σεισμού», η οποία περιέχει εκπαιδευτικά παιχνίδια με βιωματική εμπειρία προσομοίωσης σεισμών σε σεισμική τράπεζα, πρότυπο δίκτυο σεισμογράφων μικρής εμβέλειας, βιβλία, έντυπα και το «σακίδιο έκτακτης ανάγκης».

Η εκπαίδευση γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό της επιστημονικής ομάδας του έργου. Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, αξιολογείται η εμπειρία και οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές, οι οποίοι και συντάσσουν το ατομικό τους σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Δρ. Βασιλική Κουσκουνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεισμολογίας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ