ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Στη βαλίτσα περιέχεται εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών με το φαινόμενο του  σεισμού. Διαδραστικά παιχνίδια, βιωματική εμπειρία προσομοίωσης σεισμών σε σεισμική τράπεζα, πρότυπος επιταχυνσιογράφος, βιβλία, έντυπα και σακίδιο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται συγκεντρωμένα μέσα στη βαλίτσα, την οποία σχεδίασε  και κατασκεύασε το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ