Kid A Workshop

Kid A Workshop

Το Kid A είναι μια ομάδα που σχεδιάζει και υλοποιεί projects με στόχο την Εναλλακτική Εκπαίδευση.
Ένα κουτάλι, ένα τραύμα, μια συλλογή, ένας χώρος, ένα αρχείο, μια λέξη είναι εν δυνάμει η αφετηρία για το σχεδιασμό μιας εμπειρίας. Η ομάδα χειρίζεται στοιχεία ποικίλης και ευρείας έκτασης, τα μελετάει, τα επεξεργάζεται και σχεδιάζει την ιδέα, την πρόταση, το εργαλείο για την μεταφορά της πληροφορίας σε βιωματική γνώση. Η εμπειρία σε χώρους πολιτισμού και εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζεται σε μοναδικές κάθε φορά εφαρμογές. Τα projects της ποικίλουν σε κλίμακα, σε είδος και σε μορφή.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ